Tuesday, November 23, 2004

Creithiau

Mae creithiau, am wn i, yn cyfiawnhau ein byw. Pethe diddorol y'n nhw - pwythau o hen hanesion ar y croen; yn y gwaed, ac ar y cof. Yn llechu, falle, fel cardotwyr sy'n bodoli ar gyrion cymdeithas; anghysondebau'r byd yn byw ar wastraff ein bod.

Cofnod ynt o freuder; pan nad yw'r corff yn cydnabod ei groen, na'r galon yng nghlwm yn y pen. Diarddelwn ein synnwyr pan esgorwn graith i'n niwl.

Sunday, November 21, 2004

Glas y garreg.

Dwi wrthi'n neud 'Taith Gryno Prifysgolion Prydain'. Mae'n gyfle gwych i gael noson allan megis stiwdant heb gyfrifoldebau cwrs nac ariannol. Dwi 'di neud Leeds, Sussex a Nottingham hyd yn hyn. Mynd i aros gyda ffrindie fydda'i gan amlaf. Ac i fod yn hollol onest... yr eiliad dwi'n cyrraedd stafelloedd fy ffrindie, mae'n teimlo fel tawn i'n byw na gyda nhw; 'mod i wedi troi i fyny i brifysgol rhyw wyth wythnos yn hwyr, ond dim ots dwi yma nawr. Dwi 'di cwrdd â'r bobl rhyfedda, sy' 'di bod ym mhobman; y crwydrwyr, y coll, y call a'r aeddfed. Plant y crachach, plant y perthi; plant sy'n sbloets o'u hunain mewn hafan newydd. Yn bod mewn bocsys. Yn cerfio bywydau newydd.

Dwi methu aros. Fflip, dwi'n sentimental ambell waith...

Friday, November 12, 2004

Gwyn

Y busnes blwyddyn allan hyn. Un cwyn sgen i. Dwi'n treulio oriau ac oriau ar ben fy hun. Dwi yng nghwmni eraill; ffrindiau, cydweithwyr a'r tebyg. Ond dwi fel tawn i'n gwylio pob dim o rhywle islaw pawb arall. Ffau tawel, un a'i waliau'n oer. Dwi fel tawn i'n gwbod dim byd, ond dwi wrthi'n dysgu bob dydd ( dysgu Sbaeneg yn ara bach, dysgu cynganeddu, darllen, darllen, ysgrifennu ayb), ond dwi'm yn teimlo 'mod i'n neud unrhywbeth o werth. Teimlad tawel yw hi, sy'n griddfan ambell waith pan fo neb yna i'w chlywed.

Sai'n gwbod wir.

Wednesday, November 03, 2004

Du

Mae'n nos, a dwi ar fin mynd i'r gwely. Penblwydd Hapus i fi yfory. Bangor Ucha amdani.

Tuesday, November 02, 2004

Cadarnlwyd

Mae'r blog yma'n gofnod dwl o'm ''blwyddyn allan''. Dwi'm yn siwr i fod yn onest beth yw pwrpas y blwyddyn allan yma ar hyn o bryd. Ond cawn weld, falle fydda'i wedi dod i nabod fi'n hun yn well ne rhyw lol felly erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae 'mhenblwydd i yfory, ac mi fyddai'n bedair ar bymtheg oed. Hen syndod i mi ydy'r busnes penblwyddi yma bob blwyddyn; oes 'na rywun yn teimlo un iotyn o wahaniaeth am eu bod nhw flwyddyn yn hun? Dwi ddim i fod yn onest. Mae'r cerdiau'n neis, ydyn, a'r anrhegion yn sbot on - er ambell waith ma angen rhoi'r ffug wen yna mlaen i blesio Nain ne Anti Beti.

Mi fyddai'n treulio'r dydd yn gyrru i Fangor i wneud clyweliad, ac yna'n ôl i Gaerdydd yn y nos.

O, dwi'n byw yng Nghaerdydd gyda llaw. Ges i'n lefelau A dros yr Haf, ond yn lle bod yn synhwyrol a chymryd fy nghanlyniadau a diflannu i fyd prifysgol, 'dwi 'nôl yn yr ysgol yn gwneud AS arall mewn Sbaeneg. Dwi hefyd yn gweithio gyda plant blwyddyn saith sydd ag anghenion arbennig. Ond rhywsut dwi'n teimlo'n anfodlon iawn ar hyn o bryd.

Ofn ydw i, efallai, o symud 'mlaen.